Ice.net – en bruks- og monteringsguide

Dette er en informasjonsguide for optimalisering av ice.net; hva er bra og hva er dårlig og hvordan bruke utstyret optimalt?

Hvorfor du IKKE skal bruke ICE

Faller du under en av følgende kategorier er ICE ikke noe for deg.

Faller du under en av flgende kategorier er ICE ikke noe for deg.
Begrensing på data (GB)

1. Du vil overføre video eller andre ting som innebærer store mengder data.
2. Du ønsker å strømme video fra f.eks. Netflix, HBO, Viaplay etc.
3. Du bruker fildelingsprogrammer som uTorrents, eMule el.l.

Er avhengig av høy oppetid

ICE sin tjeneste er erfaringmessig ikke den mest stabile. Årsakene kan være mange, men faktum gjenstår, i noen perioder må du finne deg i å ikke få internett i det hele tatt, eller ha dårlig kvalitet.

ekstrem Radioskygge eller helt uten dekning

Det første du gjør er å sjekke dekningskart hos ICE. Er området du ønsker å benytte ICE sine tjenester “uten dekning”, må du først ta en prat med kundeservice hos ICE (få en avtale om å prøve ut utstyr først). Områder som er kjent for å ha total radioskygge vil sannsynligvis ikke ha dekning fra ICE sine sendere heller. Dette aspektet har svært lokale parametre som bestemmer om det er mulig eller ikke.

uten datakunnskaper med marginalt dekningsområde

Hvis du skal benytte utstyret stasjonært et sted med tvilsom dekning i flg. dekningskartet, trenger du en viss forståelse for hvordan dette virker. Hvis du er blant de som absolutt ikke vil røre instillinger eller ikke har tålmodighet til å jobbe med datagreier for å optimalisere signalene (som denne guiden vil hjelpe deg med), spørs det om du ikke bør ligge unna (eller hyre en ekspert til å hjelpe deg).

Stor familie med mange enheter, lav IT kunnskap

Desverre betyr mange enheter også mye “skjult” trafikk. Hvis du ikke kan/vil/har IT-kunnskap til å ta noen grep, blir GB-kvoten fort tømt, og ICE blir en svært dyr/treg/frustrerende affære.

ICE har begrenset med overføringskapasitet og tar seg betalt pr GB for å ha en viss kontroll på mengden data som overføres i infrastrukturen de drifter og for å ha råd til å kontinuerlig bygge ut kapasitet etter hvert som behovet øker.

Hvorfor benytte trådløs dataoverføring i 450MHz-båndet?

Rekkevidden er opp mot 60 km fra et sendertårn. Produktet til Ice.net er et alternativ til all annen bredbånds- og mobildata. Dvs. at de har sin egen nisje som utfyller de andre leverandørene. Der hvor mobildata ikke leverer raskt/godt nok (eller der fastlinjer ikke er aktuelt eller for dyrt å bygge ut, har Ice.net sin misjon og rolle. Typiske scenario er hytter på fjellet, fritidsbåter, kontor i bilen, småbruk i de svenske skoger, sommerhus ved de danske strender osv osv.

Bruk i utlandet, begrensinger og alternativer

ICE kan benyttes uten ekstrakostnader i Danmark, Sverige og Norge.
Lengre sør eller på andre kontinenter må du over på andre løsninger.

Første og viktigste bud – fri sikt

antenne-fri-sikt_smal

For å få en noenlunde hastighet og stabilitet må det være tilnærmet fri sikt fra sendertårn til mottager, da det er snakk om radiobølger (tenk “laserstråler”). Mottagere dypt nede i norske daler må først undersøke om radiosignalene i det hele tatt har mulighet til å nå frem. Radiosignaler kan reflekteres i fjellsider, men da må man regne med lav hastighet og ustabil forbindelse. Radioskygge er også et fenomen man bør gjøre seg kjent med.

Teknisk informasjon, utstyr og antenner

Det benyttes såkalt CDMA-teknologi (eng. wiki). Mottakerutstyret man får kjøpt er enten en liten USB-mottaker, en mini-router eller en større router med to antenner. Den siste heter R90 og er den blir beskrevet i denne artikkel.

Disse mottakerne utgjør fundamentet for abonnementet man tegner med Ice.net. Det betyr at det ikke er mulig benytte to slike mottakerenheter på ett abonnement. USB kan benyttes av én PC om gangen, mens routerne deler signalet til standard trådløst lokalt nettverk (Wi-Fi i 2,4 GHz-frekvensen) der flere PCer med trådløs forbindelse kan benytte internett på samme tid. Mini-routeren kjøper du hvis du VET du får et meget godt signal innendørs og ønsker en lokalt Wifi-trådløstnett (mao. du er sikker på at du ikke trenger R90).

R90 – den beste mottageren

R90 finnes i to versjoner, Rev. A og Rev. B. Rev. A selges ikke lenger, og Rev. B fikk litt forbedringer fra Rev. A. En av forbedringene er at R90 Rev. B er i stand til å åpne 3 strømmer fra 3 forskjellige sendertårn dersom ett signal gir for lite hastighet eller er ustabilt. Det forutsetter selvsagt at 2 eller 3 tårn er innen rekkevidde. R90Med kun ett tårn innen rekkevidde, er det selvsagt bare ett tårn som kan gi deg data. Denne muligheten er spesielt interessant for de som bruker R90 i bil eller båt som flytter på seg, eller er så heldige å befinne seg et sted hvor 2 eller 3 tårn overapper hverandre i dekningsradius/område. Hos en mobil mottager tar tårnene over for hverandre i overlappende områder på en for brukeren sømløs måte (du skal helst ikke merke det),

Eksterne antenner

R90 kan (bør) utstyres med en ekstern antenne for å forsterke signalet som går ut, samtidig med at den tar i mot data bedre. Det er to bilantenner (en kort og en på 70 cm), en båt-/campingvogn-antenne med glassfiberkappe (maritim), en panelantenne og en retningsantenne.
USB-mottakeren kan benytte en bordantenne (forsterker 2,15 dBi) med sugekopp.

ICE_ACY7_RetningsantenneDen kraftigste er retningsantenna, som forsterker signalet 10 dBi. Panelantenna som kanskje ser penere ut og er beregnet for enklere montering på husvegg o.l. forsterker signalet opp mot 6 dBi. Bilantennen med magnetfot forsterker med 5,15 dBi, båtantenne forsterker 3 dBi (det tilsvarer omtrent en fordobling av signalet), og til slutt gir den lille bilantennen deg en generell forsterkning av signalet fordi den er montert utenfor bilens karrosseri som er et ganske stort hinder for radiosignalene pga alt metallet (en bil er et ufullstendig Faradays bur (eng. mer utfyllende)).

Retningsantennen anbefales uansett på stasjonære installasjoner, spesielt om du har et marginalt signal i utgangspunktet, enten på grunn av radioskygge, eller avstand til sendertårn.

Lokasjon, lokasjon, lokasjon, og ekstern antenne

Før du kjøper må du undersøke dekning og avstand til sendertårn. På Ice.net sine nettsider finner man dekningskart (Sverige, Danmark) som er relativt detaljerte, men man kan ikke være sikker på mikroforholdene helt lokalt. Det må bare forsøkes.
Dekningsgradene omtales i 4 trinn:
1. Svært god,
2. God,
3. Sannsynligivs dekning
4. ingen dekning.

På “svært god” og “god” dekning kan man regne med grei hastighet og stabilitet, men om signalet er svekket, vil en ekstern antenne utenfor husets vegger gi deg bedre signaler. På “sannsynlivis dekning” må du nok regne med at du uansett må sette opp en panelantenne eller retningsantenne for å få hastighet og stabilitet på internett.

Antenner bør plasseres så høyt opp som mulig. Alle fysiske objeker mellom sender og mottaker svekker radiosignalene.

Hjelp:

Sjekk signalstyrke.

Egne erfaringer

I et flatt land som Danmark fungerer R90 de fleste steder uten ekstra antenne. Hastigheten er ikke alltid til å skryte av, ligger under 1 Mbps, men svartiden er god (dvs relativt stabilt).
I bil fungerer den for det meste, men ute på kysten blir det svake signaler og i blant faller den ut (radioskygge og dårlig dekning).
I Sverige er den forsøkt på en fast lokasjon med dekningsgrad “sannsynligvis dekning”. Der måtte det en retningsantenne til for å få stabilt signal med dårlig hastighet. Men det funker til e-post og surfing.

For alle steder er det hyppig opplevd dårlig hastighet og mer ustabilitet i såkalte “rushtider”, spesielt rett etter at solen er gått ned og frem til 22-23-tiden om kvelden. Fredag og lørdagskvelden er de beste kveldene, da er det nok mange som benytter tiden til fest og hygge fremfor å surfe. Smilefjes
Har også mistanke om at atmosfæriske forhold spiller en stor rolle, spesielt på lokasjoner som er lengre unna (opp mot maksgrensen på 60 km).

Ting å huske på ved installasjon

Viktigste å huske er at antenna (eller bare mottager), uansett hvilken, får bedre vilkår jo høyere OPP den får stå. OPP, OPP, OPP! Smilefjes
Men; har du en høyblokk eller et fjell mellom deg og sender, hjelper det jo ikke uansett hvor høyt du får festet antenna, du må få fri sikt!

panel_antenne_for_ice__6_dbiPanelantenne

Når panelantenne skal monteres er det husveggen som er mest rett mot sender som bør benyttes. Bruk hastighetsmåler før du monterer permanent for finne beste plassering.

Retningsantenne

Retningsantennen kan finjusteres og selv små justeringer kan gi merkbare utslag i stabilitet og hastighet. Her er det viktig å være tålmodig og forberedt på mange målinger.
På smarttelefoner finnes det noen hjelpemidler som kan benyttes i optimaliseringsarbeidet i fht justering av retningsantenne.

opensignal_ios1. Open signal (IOS), til å finne retning mot kraftigste sendertårn. Vær obs på at det finnes mange tårn, og du må gjøre research i forhold til hvilket tårn du retter antennen mot. Du må vite hvor ICE har sitt sendertårn. Dette verktøyet hjelper deg i å bekrefte og måle den faktiske signalstyrken.

2. Hastighetsmåler (mobile enheter), til å måle faktisk responstid og rell hastighet.
3. Sjekk hvor tårn(ene) er plassert. Benytt tjenester som Finnsenderen.no for å finne ut geografiske plasseringer.

Pass på disse tingene!

1. Eliminèr Wi-fi i monteringsfasen!!! Bruk nettverkskabel direkte mellom R90-ruteren og PC som utfører målingen.
2. Skru av ting som dropbox, iCloud eller andre backup- og synkroniseringstjenester som kjører i bakgrunnen. Skru av alle andre programmer, og lukk alle fanene i nettleseren din. Sørg for at windowsupdate o.l. er ferdigkjørt.
3. Bruk hastighetsmåleren OFTE! Da får du ganske snart en formening om i hvilken retning du skal konsentrere finjusteringen. Så er det bare å holde på til du blir ganske sikker på at du har optimalisert montering av antenne.
4. Utfør hastighetsmåling under de samme forutsetningene med jevne mellomrom senere. Forsøk på nye småjusteringer i en periode etterpå.

Kort informasjon om selskapet bak: Ice.net

De siste 3 årene har Ice.net gått fra store underskudd (investeringer) til å å gå med litt overskudd. Alt er etter planene det nordiske konsernet la når de startet opp etter å ha fått konsesjonen på 450MHz i Sverige, Danmark og Norge. Med sitt CDMA-utstyr utnytter de den tidligere GSM-frekvensen til å flytte rene datastrømmer.

ice_logo

Utfordring: Trådløse nettverk i tettbefolkede områder (borettslag)

De fleste har trådløse nettverk i sitt hjem, og få skjønner helt ut hvordan det virker eller hvordan det bør settes opp (konfigureres). Det får den uheldige konsekvens at spesielt i blokker, med mange nettverk på noen meters avstand, «krangler» de trådløse nettverkene med hverandre og sender ut mer stråling og har dårligere ytelse enn det som kunne vært optimalt.

Symptomer på destruktivt kaos i jungelen av trådløse nettverk:

 • Mister ofte forbindelsen til nettverket
 • Lav hastighet - eller sterkt varierende hastighet (måles i kbps eller mbps)
 • Lang svartid - dvs forsinkelsen pr datapakke som sendes/mottas
 • (disse symptomene skal da ikke finnes på en kablet forbindelse på samme sted, da er problemet ikke bare relatert til de trådløse nettverkene)

Veldig forenklet om trådløse nettverk:

Konkurrerende datatrafikk på samme kanal blir koordinert, mens konkurrerende datatrafikk på overlappende kanaler vil bli tolket som STØY, noe som reduserer ytelsen! (det bør ikke bli for mange på samme kanal heller). Bakgrunn: De trådløse nettverkene jeg her skriver om, bruker en frekvens som ligger på 2,4 GHz. Det er det samme som mikrobølgeovner, baby-monitorer og de trådløse telefon-settene bruker (de kan forstyrre og også «slå» ut datanettverket!). Innenfor denne frekvensen (2,4GHz) ble databransjen i sin tid enige om at trådløse nettverk skulle få 11 «kanaler», nettopp for at mange nettverk skulle kunne brukes i nærheten av hverandre. Hver kanal fikk en «bredde» på 5 MHz. Tanken var god, men de forutså ikke helt rekkevidden av det de bestemte. Trådløse nettverk ble mer utbredt enn de forestilte seg! De fleste trådløsrutere sender ut et signal i 20MHz bredde, noe som betyr at selv om man velger kanal 1, så overlappes også kanal 2, 3, 4 og 5. Denne overlappingen vil av andres rutere tolkes som støy. Det er derfor anbefalt å KUN benytte disse 3 kanalene: kanal 1, kanal 6 og kanal 11. Disse tre kanalene overlapper ikke hverandre. Alle rutere har innebygget teknologi for å takle støy, MEN da faller både ytelse og rekkevidde. Da er det faktisk BEDRE at naboene benytter SAMME kanal, fordi ruterne har en annen måte å takle flere forskjellige nettverk på samme kanal på, enn de som får overlappende signal fra kanalen over eller under.

De tre vanligste feilene:

 1. for mange sendere/mottagere på samme kanal
 2. RF (Radio Frequency) interferens fra nærliggende (naboenes) sendere (som beskrevet over)
 3. dårlig innstilte (konfigurert) mottagere (f.eks. bærbar på batteri bruker strømsparing-modus)

Borettslag og andre som vil optimalisere 2,4 GHz nettverkene:

 • Legg en overordnet plan for inndeling av kanaler: typisk vil en oppdeling på etasjer være gunstig. F.eks:
 1. 1. etasje=kanal 1 2. etasje=kanal 6 3. etasje=kanal 11 4. etasje=kanal 1 osv osv.
 • Gå over de andre punktene i denne artikkel, eller gå sammen om å hyre en ekspert (f.eks Nagel Datahjelp) som kan hjelpe dere.

Enkle tips:

 1. «Wide mode» på ruteren: 40 MhZ overlapper mer enn 20 MHz, den må derfor være AV. I et blokkmiljø ødelegger den mer enn den gagner. SKRU AV! (den er fin å bruke hvis du bor i enebolig ute i skogen)
 2. Bruk nettverkskabel hvis mulig, det er null forstyrrelser og internett blir mye raskere.
 3. 5 GHz trådløse rutere (DUAL eller QUAD band) er en nyere trådløsteknologi, som også har flere IKKE overlappende kanaler. Signalene fra 5 GHz går dessuten ikke så godt gjennom veggene (til naboen) som 2,4 GHz. (dessverre kan det bety at signalet kan bli litt svakt inni din egen leilighet, men da kan man sette inn et AP (ekstra sender) til for å få full dekning). De fleste nye bærbare og mobiltelefoner støtter 5 GHz, men sjekk først!
 4. Plassering av trådløsruter er viktig, og vegger og fysiske objekter spiller inn på signalenes styrke og rekkevidde.
 5. Sjekk at trådløsenheten på maskinen er konfigurert med MAKS YTELSE i strømplanen, SPESIELT på batteribruk. (litt forskjellige måter å konfigurere avhengig av hvilken versjon operativsystem man har)
 6. Du kan prøve deg frem med retningsantenner for å bedre dekning inne i din leilighet.
 7. Vis i din SSDI hvilken kanal du benytter. f.eks: SSDI: Olsens_ch11. Da kan naboene se og evt tilpasse seg, det er ikke alle som vet hvordan man scanner trådløse nettverk.

Hva som IKKE hjelper:

 • Signal boost - du får kanskje litt bedre forhold selv, men skyver bare problemet over på naboene dine. Hva om de også finner ut at de vil øke signalstyrken? Da har dere i hvert fall et problem!
 • Wide mode - større frekvensbredde enn standard 20 MHz bare ødelegger siden den legger seg over enda flere nabokanaler.
 • Skru av SSDI - det har ingenting med radio-signalene eller organiseringen av datatrafikken å gjøre. Og den som vil hacke seg inn på nettverk vil i hvert fall bli interessert i ditt "skjulte" nettverk... 
 • kryptering / sikkerhet - all sikring av trådløsnettverket ditt er bra, men har ingen virkning på temaet som berøres i denne artikkelen.
 • Turbo G, channel bonding og andre produsent-spesifikke spesial-løsninger - ingen av disse konfigurasjonsmulighetene forandrer på det faktum at radiosignalene og datatrafikken må organiseres i områder med høy andel trådløsnettverk.
 • Dekningen inne i en leilighet kan se slik ut. Rødt er svakt signal. Ingen farge, intet signal.

Ubuntu på Netbook med SSD (inkludert TRIM!)

Gjennom årene har jeg testet forskjellige Linux distroer med den hensikt å vurdere en permanent overgang eller vente på mer modne (mindre problemer for sluttbrukeren, dvs. meg). Frem til nå har jeg alltid funnet ett eller flere alvorlige problemer, og det har hindret meg fra å gjøre spranget ... Mangel på hardware støtte, skuffende ytelse eller mangel på brukervennlighet har vært den vanligste syndebukkene.

Bakgrunn:


Nylig hadde jeg en maskinvarefeil på SSD som ble installert i min Asus EEE (1000 HE). Det forrige operativsystemet var Win 7 Starter Ed. SSD ble straks erstattet med en ny siden den første defekte var under garanti, ingen problemer der.
Jeg var ikke fornøyd med Win7 Starter Ed. på denne Netbook (jeg skriver på det akkurat nå!), siden det ikke tillot meg å se selv de minste (i form av oppløsning) video-filene uten hakkete avspilling. På denne Asus EEE Netbook bruker jeg video-avspilling som en test for å sammenligne, som under Win 7 på en SSD NESTEN greide det. Jeg gjorde noen internett undersøkelser, og hadde ikke mye håp om noensinne å få jevn avspilling (i action-sekvenser der bildet skifter mye, fort og ofte) med denne tidlige versjonen av Netbook (tror det er andre versjon av første generasjon Asus EEE Netbook). Intel Atom CPU.

Underveis:


Uansett, jeg begynte å tenke på å finne en Netbook-tilpasset versjon av en Linux-distro, og fant etterhvert en laget av Ubuntu. Kunne ikke finne en med den nyeste "Natty Narwhal", men startet med 10.04 (Lucid Lynx) versjon.

Brukte et USB-verktøy for å lage oppstartbar USB-minne penn fra ubuntu-distro, som gikk uten problemer. Så, etter installasjonen, startet Ubuntu å oppdatere seg selv, og jeg lot det gå to ganger, og da det ble oppdatert til den nyeste versjonen, 11.04 (jepp, nettopp "Natty Narwahl").
Alt gikk problemfritt. Fant all programvare jeg trengte, installerte det, og jeg begynte å teste video avspillingen. Til min store overraskelse var videoavspilling ikke hakkete! Selv DVD-images kan monteres og vises!
Det er knapt et snev av forvrengning i DVD-avspilling noen ganger, vises et forvrengt stripe noen ganger, men det er ikke nok til å irritere meg.

Linux-programvare som brukes:


VLC (video-fil og DVD-avspilling med undertittel støtte), Furious (image mount).

Grensen:


Høy oppløsning MKV-filer har fortsatt hakking i avspilling, men selve maskinvaren kan bare yte intill en viss grense, og man kan ikke forvente at denne lille maskinen skal håndtere noe som faktisk er umulig ... CPU og GPU er rett og slett for lette for en slik prosessor-intensiv oppgave det er å vise en høyoppløselig video-fil. Det ble rett og slett ikke bygget for den slags bruk ...

TRIM-støtte:


TRIM for SSD er ikke aktivert automatisk i Ubuntu, selv om den er støttet. Det er en måte å teste om den er støttet, og å slå den på hvis du ønsker å bruke en SSD-drive som jeg har gjort. SSD-disker blir tregere og tregere med tiden hvis TRIM ikke er aktivert. Uten TRIM, er SSD sløsing av penger og tid å installere det nye operativsystemet. Det vil før eller siden måtte vedlikeholdes, enten i form av en ryddeaksjon, eller full reinstallasjon.

Test & Aktiver TRIM i Linux:


Test (Jeg fikk to problemer i denne how-to-rutinen. "Start LBA" adresse og "dev/sdX". Løsning/hjelp)
Aktiver TRIM (etter å ha utført test-rutinen, var dette lett. Gjør testen igjen etter, for å bekrefte korrekt aktivering.)

Fordeler:


Nesten alt med Ubuntu og SSD (så lenge TRIM-støtte er på). Får virkelig opp farten på ting.

Ulemper:


Enenste problemet jeg fortsatt har, er om det i det hele tatt er mulig å skrive ut fra denne maskinen via nettverket til den nettverkstilkoblede Canon MP970-skriveren. Canon støtter ikke offisielt Linux på alle sine produkter (ennå). Dette bestemte problemet vedrørende MP970 er fortsatt under etterforskning! (Ref. SANE-prosjektet)

Konklusjon:


Jeg vil beholde denne installasjonen! (Notat til selv, jeg må finne en måte å beskytte den ved hjelp av backup ASAP 🙂 )
Jeg er endelig virkelig, virkelig fornøyd med min noe CPU-svake, men ekstremt batteri-effektive, lille tass av en Asus EEE (1000HE). Den nå gjør alt jeg drømte den kunne gjøre, og mer til (TRIM-funksjonaliteten er den siste spikeren i kista for Win7-på akkurat denne maskinen).

Ubuntu er bare utrolig, med tanke på brukervennlighet, administrasjon, ytelse og stabilitet. Jeg vil sterkt anbefale dere å gi Ubuntu en sjanse! Nå virker det endelig modent nok, selv for en Linux newbie.

Gratulerer til hele Linux-community! Dere gjorde det! Linux/GNU-drømen blir virkelighet!

Ubuntu on Netbook with SSD (AND TRIM!)

Throughout the years I have tested various Linux distros to see wether I should make a permanent transition or wait for more maturing (less problems for end-user, ie. me). Up until now I have always found one problem or other, preventing me from making the leap... Lack of hardware support, disappointing performance or lack of user friendliness has been the most common culprits.

Background:

Recently I had a hardware failure on the SSD that was installed in my Asus EEE (1000 HE). The previous OS was Win 7 Starter Ed. The SSD was promptly replaced with a new one as the first one was under gurantee, no problems there.

I was not happy with the Win7 Starter Ed. on this Netbook (I'm typing on it right now!), since it didn't allow me to watch even the smallest (in terms of resolution) video-files without jerky playback. On this particular Netbook I use video-playback as a test to compare, as the Win 7 on an SSD ALMOST had it. I did some research and didn't have much hopes ever to get smooth playback (even in action-sequences) using this early version of Netbook (think it is 2nd version of 1st generation Asus EEE Netbook). Intel Atom CPU.

Getting there:

Anyway, I thought of finding a Netbook-adapted version of some Linux-distro, and then found one made by Ubuntu. Couldn't find one with the latest "Natty Narwhal" build, but started off with the 10.04 (Lucid Lynx) version to test.

Used a USB-tool to create bootable install USB-memory pen from the ubuntu-distro, which went without problems. Then, after installation, the Ubuntu started updating itself, and I let it do so twice, and by then it was updated to the latest version; 11.04 (yes, the "Natty Narwahl").

Everything was smooth sailing. Found all software I wanted, installed it, and I eventually came around to testing the video-capability. To my great surprise, the video playback was not jerking! Even DVD-images can be mounted and viewed, to top off my pleasant surprise.

There is barely a hint of distortion in the DVD-playback sometimes, a distorted stripe appears sometimes, but it's not enough to irritate me.

Linux software used:

VLC (video-file and DVD playback with subtitle support), Furious (image mount).

The limit:

High resolution MKV-files still get jerky, but the actual hardware can only perform to a limit, and I can't expect this little machine to manage something that is actually impossible... The CPU and GPU are simply too lightweight for such a processor-intensive task as displaying a high resolution video-file. It simply wasn't built for that kind of use...

TRIM-support:

TRIM for SSD is not enabled automatically in Ubuntu, even though it is supported. There is a way to test if it is supported, and to turn it on if you wish to use a SSD-drive like I have done. SSD-drives will become slower and slower with time, if TRIM is not enabled. Without TRIM, the SSD is a waste of money and time spent installing the new OS.

Test & Enable TRIM in Linux:

Test (I went into two problems in this how-to-routine: "the starting LBA" adress, and the "dev/sdX". Solution/help)

Enable TRIM (after doing the test-routine, this was easy. Do the test again after, to confirm correct enabling.)

Pros:

Virtually everything about Ubuntu and SSD (as long as TRIM-support is on) is really speeding things up.

Cons:

Only issue I still have, is wether or not I will be able to print from this by way of my network to the network-connected Canon MP970-printer. Canon does not officially support Linux on all their products (yet). This particular issue/problem regarding MP970 still being investigated! (ref. SANE-project)

Conclusion:

I will keep this constallation/installation! (ohh, I have to find a way to safeguard it by way of backup ASAP, note to self 🙂 )

I am finally really, really happy with my somewhat CPU-weak, but extremely battery-efficient, small and highly portable Asus EEE (1000HE). It now does everything I dreamed it would do, and more (the TRIM-functionality being the final nail in the coffin for Win7-precense on this particular machine).

Ubuntu is just amazing, in terms of user friendliness, administration, performance and stability. I strongly recommend anyone give Ubuntu a try! Now it finally seems mature enough, even for a Linux newbie.

Congratulations to the whole Linux-community! U did it! The Linux/GNU-dream comes true!

Solid state disks (SSD) as laptop upgrade

Recently I replaced the hard drives in 2 different machines;
A: A top notch 18" HP HDX monster portable.
B: An older netbook ASUS Eee 1000HE

For my HDX18 the most noticeable improvement was the reduction in access time. In other words: all software responds almost instant when asked to perform a task. This reduces the time being spent on waiting for a response quite significantly. It makes me working more efficient.
The second most important advantage for this machine to be equipped with SSD, is the reduction of generated heat. The fan on the HP HDX18 pulls the air in from the front, where it first cools off the hard drives. Then the air passes over the copper cooling pipes which lies over the CPU and other heat generating controllers. Since the SSD isn't heating up the air before it hits the CPU, the overall cooling becomes more efficient, thus reducing the need for high counts of RPM for the cooling fan, which is annoyingly loud. (it is the only bad thing about the HP HDX18)

The tiny netbook had WinXP and was not running fast enough to be of any real effective use (I had trimmed the XP down to the bare essentials). With a new SSD and newly installed Win7 starter edition, this battery-efficient and lightweight tool just got an extended life in my business. There are some limitations to the Win7 starter edition, but none yet discovered so serious that stops me from going with it. It feels twice as fast, compared to the original installation. So far, this is the best upgrade.

I'm hooked on SSD 🙂

Posted from WordPress for Android

Katastrofeberedskap for datamaskiner

2 programmer for å lage kopier av harddisker har fått kjørt seg hos Nagel Datahjelp. Den ene klarte seg ikke, og fikk strykkarakter.

Programmene i denne omtalen er “Acronis True Image home 2009” og “O&O Disk Image 5”. HD duplicatorI det siste har jeg jobbet med å få på plass kopier av harddiskene der operativsystemene ligger. Det er blitt en stund siden sist jeg lagde skikkelig backup. Jeg bruker ikke oppstart (boot) DVD, noe de fleste hjemmebrukere kanskje ville brukt. I stedet satser jeg på hele harddisker. De er så rimelige, og det gjør hele prosessen med å kontrollere at kopien av harddiskene virkelig fungerer, mye enklere. Jeg tar først kopien, deretter legger jeg den over på en ny harddisk, og til slutt bytter jeg ut harddisken i PCen eller på den bærbare. Så er det bare å trykke på power-knappen og se om PCen starter slik den skal. Ja, jeg validerer at alt har gått i orden før jeg stoler på at dataene mine er sikret. Man kan ikke være sikker før man er sikker…
Acronis True Image 2009
Tidligere har jeg hatt gode erfaringer med Acronis. Rapporter fra andre testere tyder på at Acronis sitt program har blitt belastet med et dårligere rykte det siste året. Jeg valgte derfor å holde meg til fjorårsversjonen, 2009, istedet for å prøve lykken med 2010. Det lønner seg ofte å la programutviklerne få tid til å sende ut noen oppgraderinger og feilfikser, fremfor å hele tiden bruke det siste og nyeste.
O&O Disk Image 5
O&O Disk image kommer fra et selskap jeg har hatt tidligere bekjentskap med, spesielt innen defragmentering. Aldri vært noe tull, og optimismen var derfor stor. I denne testen var det O&O Disk Image 5 build 100, som ble brukt. Siste versjon, i skrivende stund, er build 126, så noen forbedringer og bugfikser er det blitt. O&O Disk Image 5 fikk den store HP HDX18 laptopen med Windows 7 (64-bit) til å gå varm før den fullførte kopieringen. Det resulterte i at maskinen skrudde seg av, noe jeg mistenker skyldes en eller annen innebygd beskyttelsesprotokoll mot overoppheting. Jeg måtte sette maskinen ut i kulda for å få fullført! På en stasjonær PC med Windows Vista (64-bit), krasjet den PCen gjentatte ganger. Ikke bra. Når den ikke krasjet PCen med Bluescreen, krasjet selve programmet, eller prosessen før den i det hele tatt kom I gang med kopieringen. O&O Disk Image 5 (build100) ble etter omfattende feilsøk underkjent og forkastet.
Vinneren
Acronis True Image 2009 ble derfor stående som den pålitelige og godkjente.

ID-tyveri selvtest

ID-tyveri selvtest. Er en test alle bør ta, i det minste for å få bekreftet at du har en god personlig sikkerhet, og da spesielt på det digitale området. Sjansen er god for at du vil få noen tips underveis som gjør deg enda litt bedre sikret mot identitetstyveri.
Go to Top