Dette er en informasjonsguide for optimalisering av ice.net; hva er bra og hva er dårlig og hvordan bruke utstyret optimalt?

Hvorfor du IKKE skal bruke ICE

Faller du under en av følgende kategorier er ICE ikke noe for deg.

Faller du under en av flgende kategorier er ICE ikke noe for deg.
Begrensing på data (GB)

1. Du vil overføre video eller andre ting som innebærer store mengder data.
2. Du ønsker å strømme video fra f.eks. Netflix, HBO, Viaplay etc.
3. Du bruker fildelingsprogrammer som uTorrents, eMule el.l.

Er avhengig av høy oppetid

ICE sin tjeneste er erfaringmessig ikke den mest stabile. Årsakene kan være mange, men faktum gjenstår, i noen perioder må du finne deg i å ikke få internett i det hele tatt, eller ha dårlig kvalitet.

ekstrem Radioskygge eller helt uten dekning

Det første du gjør er å sjekke dekningskart hos ICE. Er området du ønsker å benytte ICE sine tjenester “uten dekning”, må du først ta en prat med kundeservice hos ICE (få en avtale om å prøve ut utstyr først). Områder som er kjent for å ha total radioskygge vil sannsynligvis ikke ha dekning fra ICE sine sendere heller. Dette aspektet har svært lokale parametre som bestemmer om det er mulig eller ikke.

uten datakunnskaper med marginalt dekningsområde

Hvis du skal benytte utstyret stasjonært et sted med tvilsom dekning i flg. dekningskartet, trenger du en viss forståelse for hvordan dette virker. Hvis du er blant de som absolutt ikke vil røre instillinger eller ikke har tålmodighet til å jobbe med datagreier for å optimalisere signalene (som denne guiden vil hjelpe deg med), spørs det om du ikke bør ligge unna (eller hyre en ekspert til å hjelpe deg).

Stor familie med mange enheter, lav IT kunnskap

Desverre betyr mange enheter også mye “skjult” trafikk. Hvis du ikke kan/vil/har IT-kunnskap til å ta noen grep, blir GB-kvoten fort tømt, og ICE blir en svært dyr/treg/frustrerende affære.

ICE har begrenset med overføringskapasitet og tar seg betalt pr GB for å ha en viss kontroll på mengden data som overføres i infrastrukturen de drifter og for å ha råd til å kontinuerlig bygge ut kapasitet etter hvert som behovet øker.

Hvorfor benytte trådløs dataoverføring i 450MHz-båndet?

Rekkevidden er opp mot 60 km fra et sendertårn. Produktet til Ice.net er et alternativ til all annen bredbånds- og mobildata. Dvs. at de har sin egen nisje som utfyller de andre leverandørene. Der hvor mobildata ikke leverer raskt/godt nok (eller der fastlinjer ikke er aktuelt eller for dyrt å bygge ut, har Ice.net sin misjon og rolle. Typiske scenario er hytter på fjellet, fritidsbåter, kontor i bilen, småbruk i de svenske skoger, sommerhus ved de danske strender osv osv.

Bruk i utlandet, begrensinger og alternativer

ICE kan benyttes uten ekstrakostnader i Danmark, Sverige og Norge.
Lengre sør eller på andre kontinenter må du over på andre løsninger.

Første og viktigste bud – fri sikt

antenne-fri-sikt_smal

For å få en noenlunde hastighet og stabilitet må det være tilnærmet fri sikt fra sendertårn til mottager, da det er snakk om radiobølger (tenk “laserstråler”). Mottagere dypt nede i norske daler må først undersøke om radiosignalene i det hele tatt har mulighet til å nå frem. Radiosignaler kan reflekteres i fjellsider, men da må man regne med lav hastighet og ustabil forbindelse. Radioskygge er også et fenomen man bør gjøre seg kjent med.

Teknisk informasjon, utstyr og antenner

Det benyttes såkalt CDMA-teknologi (eng. wiki). Mottakerutstyret man får kjøpt er enten en liten USB-mottaker, en mini-router eller en større router med to antenner. Den siste heter R90 og er den blir beskrevet i denne artikkel.

Disse mottakerne utgjør fundamentet for abonnementet man tegner med Ice.net. Det betyr at det ikke er mulig benytte to slike mottakerenheter på ett abonnement. USB kan benyttes av én PC om gangen, mens routerne deler signalet til standard trådløst lokalt nettverk (Wi-Fi i 2,4 GHz-frekvensen) der flere PCer med trådløs forbindelse kan benytte internett på samme tid. Mini-routeren kjøper du hvis du VET du får et meget godt signal innendørs og ønsker en lokalt Wifi-trådløstnett (mao. du er sikker på at du ikke trenger R90).

R90 – den beste mottageren

R90 finnes i to versjoner, Rev. A og Rev. B. Rev. A selges ikke lenger, og Rev. B fikk litt forbedringer fra Rev. A. En av forbedringene er at R90 Rev. B er i stand til å åpne 3 strømmer fra 3 forskjellige sendertårn dersom ett signal gir for lite hastighet eller er ustabilt. Det forutsetter selvsagt at 2 eller 3 tårn er innen rekkevidde. R90Med kun ett tårn innen rekkevidde, er det selvsagt bare ett tårn som kan gi deg data. Denne muligheten er spesielt interessant for de som bruker R90 i bil eller båt som flytter på seg, eller er så heldige å befinne seg et sted hvor 2 eller 3 tårn overapper hverandre i dekningsradius/område. Hos en mobil mottager tar tårnene over for hverandre i overlappende områder på en for brukeren sømløs måte (du skal helst ikke merke det),

Eksterne antenner

R90 kan (bør) utstyres med en ekstern antenne for å forsterke signalet som går ut, samtidig med at den tar i mot data bedre. Det er to bilantenner (en kort og en på 70 cm), en båt-/campingvogn-antenne med glassfiberkappe (maritim), en panelantenne og en retningsantenne.
USB-mottakeren kan benytte en bordantenne (forsterker 2,15 dBi) med sugekopp.

ICE_ACY7_RetningsantenneDen kraftigste er retningsantenna, som forsterker signalet 10 dBi. Panelantenna som kanskje ser penere ut og er beregnet for enklere montering på husvegg o.l. forsterker signalet opp mot 6 dBi. Bilantennen med magnetfot forsterker med 5,15 dBi, båtantenne forsterker 3 dBi (det tilsvarer omtrent en fordobling av signalet), og til slutt gir den lille bilantennen deg en generell forsterkning av signalet fordi den er montert utenfor bilens karrosseri som er et ganske stort hinder for radiosignalene pga alt metallet (en bil er et ufullstendig Faradays bur (eng. mer utfyllende)).

Retningsantennen anbefales uansett på stasjonære installasjoner, spesielt om du har et marginalt signal i utgangspunktet, enten på grunn av radioskygge, eller avstand til sendertårn.

Lokasjon, lokasjon, lokasjon, og ekstern antenne

Før du kjøper må du undersøke dekning og avstand til sendertårn. På Ice.net sine nettsider finner man dekningskart (Sverige, Danmark) som er relativt detaljerte, men man kan ikke være sikker på mikroforholdene helt lokalt. Det må bare forsøkes.
Dekningsgradene omtales i 4 trinn:
1. Svært god,
2. God,
3. Sannsynligivs dekning
4. ingen dekning.

På “svært god” og “god” dekning kan man regne med grei hastighet og stabilitet, men om signalet er svekket, vil en ekstern antenne utenfor husets vegger gi deg bedre signaler. På “sannsynlivis dekning” må du nok regne med at du uansett må sette opp en panelantenne eller retningsantenne for å få hastighet og stabilitet på internett.

Antenner bør plasseres så høyt opp som mulig. Alle fysiske objeker mellom sender og mottaker svekker radiosignalene.

Hjelp:

Sjekk signalstyrke.

Egne erfaringer

I et flatt land som Danmark fungerer R90 de fleste steder uten ekstra antenne. Hastigheten er ikke alltid til å skryte av, ligger under 1 Mbps, men svartiden er god (dvs relativt stabilt).
I bil fungerer den for det meste, men ute på kysten blir det svake signaler og i blant faller den ut (radioskygge og dårlig dekning).
I Sverige er den forsøkt på en fast lokasjon med dekningsgrad “sannsynligvis dekning”. Der måtte det en retningsantenne til for å få stabilt signal med dårlig hastighet. Men det funker til e-post og surfing.

For alle steder er det hyppig opplevd dårlig hastighet og mer ustabilitet i såkalte “rushtider”, spesielt rett etter at solen er gått ned og frem til 22-23-tiden om kvelden. Fredag og lørdagskvelden er de beste kveldene, da er det nok mange som benytter tiden til fest og hygge fremfor å surfe. Smilefjes
Har også mistanke om at atmosfæriske forhold spiller en stor rolle, spesielt på lokasjoner som er lengre unna (opp mot maksgrensen på 60 km).

Ting å huske på ved installasjon

Viktigste å huske er at antenna (eller bare mottager), uansett hvilken, får bedre vilkår jo høyere OPP den får stå. OPP, OPP, OPP! Smilefjes
Men; har du en høyblokk eller et fjell mellom deg og sender, hjelper det jo ikke uansett hvor høyt du får festet antenna, du må få fri sikt!

panel_antenne_for_ice__6_dbiPanelantenne

Når panelantenne skal monteres er det husveggen som er mest rett mot sender som bør benyttes. Bruk hastighetsmåler før du monterer permanent for finne beste plassering.

Retningsantenne

Retningsantennen kan finjusteres og selv små justeringer kan gi merkbare utslag i stabilitet og hastighet. Her er det viktig å være tålmodig og forberedt på mange målinger.
På smarttelefoner finnes det noen hjelpemidler som kan benyttes i optimaliseringsarbeidet i fht justering av retningsantenne.

opensignal_ios1. Open signal (IOS), til å finne retning mot kraftigste sendertårn. Vær obs på at det finnes mange tårn, og du må gjøre research i forhold til hvilket tårn du retter antennen mot. Du må vite hvor ICE har sitt sendertårn. Dette verktøyet hjelper deg i å bekrefte og måle den faktiske signalstyrken.

2. Hastighetsmåler (mobile enheter), til å måle faktisk responstid og rell hastighet.
3. Sjekk hvor tårn(ene) er plassert. Benytt tjenester som Finnsenderen.no for å finne ut geografiske plasseringer.

Pass på disse tingene!

1. Eliminèr Wi-fi i monteringsfasen!!! Bruk nettverkskabel direkte mellom R90-ruteren og PC som utfører målingen.
2. Skru av ting som dropbox, iCloud eller andre backup- og synkroniseringstjenester som kjører i bakgrunnen. Skru av alle andre programmer, og lukk alle fanene i nettleseren din. Sørg for at windowsupdate o.l. er ferdigkjørt.
3. Bruk hastighetsmåleren OFTE! Da får du ganske snart en formening om i hvilken retning du skal konsentrere finjusteringen. Så er det bare å holde på til du blir ganske sikker på at du har optimalisert montering av antenne.
4. Utfør hastighetsmåling under de samme forutsetningene med jevne mellomrom senere. Forsøk på nye småjusteringer i en periode etterpå.

Kort informasjon om selskapet bak: Ice.net

De siste 3 årene har Ice.net gått fra store underskudd (investeringer) til å å gå med litt overskudd. Alt er etter planene det nordiske konsernet la når de startet opp etter å ha fått konsesjonen på 450MHz i Sverige, Danmark og Norge. Med sitt CDMA-utstyr utnytter de den tidligere GSM-frekvensen til å flytte rene datastrømmer.

ice_logo