Kontinuerlig oppdatering av data

Mange bedrifter trenger ikke fulltids administrativ stilling. NagelData har erfaring med, og utfører gjerne, administrative oppgaver som vedlikehold av kundedata (CRM-databaser), importering/eksportering av kundedatabaser (backup etc) og andre databaserelaterte driftsoppgaver.

Denne typen arbeid kan få synergieffekt dersom tjenester som nyhetsbrev også utføres.

ND har tre mål:

1: Kunden skal være fornøyd.

2: Kvalitet og nøyaktighet er viktig.

3: Kunden skal profitere på å benytte NagelData sine tjenester.