Drift av personlige datamaskiner

PCer er mange bedrifters nav i disse tider. Uten PC får man ikke gjort arbeidet. Nagel Datahjelp forstår dette etter å ha jobbet mange år i og med store, mellomstore og små bedrifter.

Felles for alle bedrifter er at en PC helst ikke skal feile. Og den bør være rask for at den ansatte skal få produsert mest mulig. Skulle den mot formodning svikte, er det også imperativt at data ikke går tapt, og at den ansatte er i gang så kjapt som mulig enten med reparert PC eller en helt ny, der dataene evt. er overført fra gammel maskin.

En investering i gode PCer og kontinuerlig forebyggende vedlikehold er en sunn og grunnleggende viktig investering.

Det er flere måter å møte utfordringene på, og mange bedrifter tilbyr gode produkter for å sørge for å minimalisere driftsforstyrrelser. Nagel Datahjelp kan med sine lange og omfattende erfaring bistå en bedrift med å gjøre de rette valgene innledningsvis, og deretter følge opp med en god plan for forebyggende vedlikehold og implementering av denne.

Ved akutte tilfeller kan Nagel Datahjelp bistå med å gjenopprette havarerte data, bytte defekte deler osv.

 

 

Tre viktige punkter:

1: Minst mulig nedetid.

2: Optimalisert maskin.

3: ROI, mest mulig igjen for investeringen(e)..