Vilkår

NagelData utfører tjenester i hht norsk lovgivning og vanlig praksis.

 

ND har tre mål:

1: Kunden skal være fornøyd.

2: Kvalitet og nøyaktighet er viktig.

3: Kunden skal profitere på å benytte NagelData sine tjenester.