Serverdrift

NagelData tilbyr ikke outsourcing, men har god kontakt og kjennskap til forskjellige aktører som tilbyr det. Nagel Datahjelp kan bistå kunden i prosessen med outsourcing og senere drift. Ofte trenger leverandør av outsourcingtjenester detaljerte meldinger for å kunne yte fullgod service. NagelData kan språket til den ikke-kyndige databruker, og kan formidle informasjon videre til profesjonelle suppport-avdelinger. Ofte handler det om å stille det rette spørsmålet.

Har kunden server(e) stående i egne lokaler, kan Nagel Datahjelp bistå med drift, både vha overvåking og fjerntjenester, og også på-stedet vedlikehold.

Nagel Datahjelp har lang og omfattende erfaring med serverdrift.

ND har tre mål:

1: Kunden skal være fornøyd.

2: Kvalitet og nøyaktighet er viktig.

3: Kunden skal profitere på å benytte NagelData sine tjenester.