3. Parts Samarbeidspartnere

Dersom Nagel Datahjelp ikke har kapasitet eller kompetanse, eller av andre grunner ikke kan ta på seg oppdrag direkte, har NagelData kontakter som kan være til hjelp. Nagel Datahjelp vil søke hjelp og bistand der det faller seg naturlig, til det beste for kunden. Kunden vil alltid konsulteres og bli informert i forkant.

NagelData har muligheter for å opptre som prosjektleder.

ND har tre mål:

1: Kunden skal være fornøyd.

2: Kvalitet og nøyaktighet er viktig.

3: Kunden skal profitere på å benytte NagelData sine tjenester.