Internett

Internett er innholdet og kunnskapen en datamaskin gir tilgang til. For å få mer ut av en datamaskin vil det være nyttig å kunne grunnleggende bruk av søkemotorer for å finne informasjon.

Multimedia strømmes nå mer og mer over internett. Hvordan bruke alle disse tjenestene?

Nettbank, offentlige tjenester, e-post, video-samtaler med familie som bor lang unna, blogging (fortelle om seg selv, sitt eget liv, sine interesser etc), sosiale medier og mye mer. Hvordan holde styr på alt dette?

NagelData kan svare deg på alle disse spørmålene og mye annet du lurer på.

NagelData har mange års erfaring med brukerhjelp i alle kategorier, fra nybegynner til erfarne programmerere.

ND har tre mål:

1: Kunden skal være fornøyd.

2: Kvalitet og nøyaktighet er viktig.

3: Kunden skal profitere på å benytte NagelData sine tjenester.